Functioneel Beheer

Ontwikkeling vergt een inspanning op zowel het organisatorische, technische als sturende niveau.

Een belangrijke functie in deze is het Functioneel Beheer, de connectie tussen de technische specialisten en de gebruikers.

FunctioneelBeheer

De cultuur van de organisatie bepaalt het Functioneel Beheer dat voor de specifieke behoeften en integraties best past. Eén van de randvoorwaarden is het creëren van een draagvlak. Wil dat draagvlak zowel bij het management als de medewerkers zo groot mogelijk zijn, dan blijkt uit praktijk de evolutionaire aanpak het meest succesvol te zijn. De belangrijkste elementen in deze aanpak zijn:

  • Gebruikmaken van zelflerende en zelfregulerende teams
  • Verandering aangepast aan ambitieniveau van de organisatie en beschikbaarheid van de eigen medewerkers
  • Rekening houden met individuele belangen en wegnemen weerstanden
  • Met behulp van workshops
  • Meting op het bereiken van door teams zelf gedefinieerde resultaten

Een andere reden om voor deze aanpak te kiezen is het feit dat het komen tot een set van applicatie functionaliteiten het meest succesvol is als dat in nauwe samenwerking met de betreffende medewerkers zelf gebeurd. Het Functioneel Ontwerp is de vertaalslag tussen enerzijds de vraag uit de organisatie en anderzijds de applicatie, het computer programma, het informatiesysteem, in elk geval techniek.

Functioneel Beheer is een vak apart dat met daarvoor geschikte medewerkers dient te worden uitgevoerd. Zij zijn in staat de business richting IT optimaal te vertegenwoordigen. Dat vergt aandacht voor competentie-, opleidingsniveau en kennis van de medewerkers die deze rol (gaan) invullen

Een professionele Functioneel Beheer-organisatie is in staat:

  • te zorgen voor ongestoord en optimaal gebruik van de applicaties;
  • business wensen te vertalen in noodzakelijke wijzigingen;
  • het belang van de business in projecten omzetten;
  • te zorgen voor het onbelemmerd in productie nemen van nieuwe en gewijzigde applicaties;

Functioneel Beheer werkt actief samen met vertegenwoordigers van eindgebruikers en het lijnmanagement van de business. Richting IT leveranciers is samenwerking nodig met onder andere applicatie- en technisch beheerders. Daarnaast zijn er nog diverse rollen waarmee Functioneel Beheer te maken heeft in een onderhoud- of projectsituatie.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s